úvod obystrine objednavka cennik kontakt

Bystrina - čerstvá chladená voda

Prameň Bystrina sa nachádza v pohorí Nízkych Beskýd, v katastrálnom území obce Jurkova Vôľa, okres Svidník

Jedná sa o prírodnú pramenitú vodu , svojím zložením vhodnú aj na prípravu stravy pre kojencov a ľudí s diétou s nízkym obsahom sodíka Definícia pramenitej vody podľa potravinového kódexu z 15. marca 2004 č. 08/9/2004 – 100: „Pramenitá voda je druh kvalitnej mikrobiologicky bezchybnej podzemnej vody pôvodného zloženia a čistoty, získavanej zo zdroja schváleného podľa osobitného predpisu, ktorá v jej pôvodnom stave alebo po povolenej úprave podľa § 4 spĺňa požiadavky na trvalé a priame používanie deťmi aj dospelými.

  • voda prechádza len mechanickou filtráciou, žiadny iný zásah do úpravy vody
  • celková mineralizácia len 205 mg/l
  • optimálny pomer vápnika a horčíka
  • nízky obsah dusičnanov a dusitanov
  • minimálny obsah sodíka
  • prospešné mierne zásadité pH (7,5)

Skúšku vykonalo akreditované laboratórium EL spol. s r.o. (Reg. No. 038/S-025) Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, dňa 20.1.2015

Anióny

mg/l

Katióny

mg/l

SO42

26,3

Ca2+

45,9

NO3-

9,4

Mg2+

8,80

NO2-

< 0,01

Na+

4,31

F-

0,08

NH4+

< 0,01

HCO3-

99,5

K+

0,84

Cl-

< 2